การสั่งซื้อสินค้า

1. กรอกแบบฟอร์มเอกสารในใบสั่งจองสินค้า
 
2. ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-4410-0910
หรือ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th
3. ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อมูลการผลิตและติดต่อกลับไปยังลูกค้า
4. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ
5. ศูนย์ฯ ดำเนินการผลิตตามใบสั่งสินค้า
6. ศูนย์ฯ ส่งสินค้าตามกำหนด

 

วิธีการชำระเงิน

1. การชำระเงิน
    –  โอนเงินผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์
        สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล
        ประเภท ออมทรัพย์
        ชื่อบัญชี “ค่าบริการสัตว์ทดลองแห่งชาติ”
        เลขที่ 333-2-15305-6
    – โอนเงินผ่านระบบ GFMIS

2. การส่งหลักฐานการโอนเงินทาง
     ธนาคาร หรือหลักฐานการชำระ
     หนี้ผ่านระบบ GFMIS พร้อมใบ
     แจ้งการ โอนเงินชำระหนี้ มาที่
     – Fax 02-4419341
     – e-mail : teeranuch.pre@mahidol.ac.th
     – ไปรษณีย์ ถึง งานการเงิน
        ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
        ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
        จ.นครปฐม 73170
    – ผ่านไลน์ ID: acpay
   

3. การออกใบเสร็จรับเงิน
     ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จะออก ใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : 0-2441-0175

 

อัตราค่าบริการนี้ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ประกาศอัตราค่าบริการ [กดตรงนี่…]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th

หากท่านประสงค์จะสั่งหนูชนิด RAT / Inbred สามารถสอบถามได้ที่ Website : http://nomura-siam.com/th/