ติดต่อ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-441-9342
โทรสาร: 02-441-9341
อีเมล์: nlacwww@mahidol.ac.th
ไลน์ ID : @342dwjzu

การโดยสารรถประจำทาง

รถเมย์สาย 124 : ต้นทางสนามหลวง
รถเมย์สาย 125 : ต้นทางสถานีรถไฟสามเสน
รถเมย์สาย 84ก : ต้นทางวงเวียนใหญ่
ปรับอากาศสาย 547 : ต้นทางสวนลุมพินี
ปรับอากาศสาย 388 : ต้นทางปากเกร็ด
ปรับอากาศสาย 515 : ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ