บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

การทดสอบตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม

[คลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์]

1. รายการทดสอบสิ่งแวดล้อม [ดาวน์โหลดเอกสาร]

2. ใบขอรับบริการตรวจตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม [ดาวน์โหลดเอกสาร] (Update15-10-2562)

3. Environmental Samples Request form [ดาวน์โหลดเอกสาร]

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

[คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์]

1. ใบขอรับบริการตรวจตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง [ดาวน์โหลดเอกสาร]  (Update15-10-2562)

อัตราค่าบริการนี้ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ประกาศอัตราค่าบริการ [กดตรงนี่…]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th