คุณภาพสุขภาพ

การควบคุมคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการควบคุมคุณภาพสุขภาพภายใต้เงื่อนไขการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสัตว์ทดลอง เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ทดลองที่ผลิตโดยศูนย์ฯ มีคุณภาพสุขภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อสร่างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้สัตว์ทดลองของประเทศ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีการรายงานภาวะสุขภาพของสัตว์ทดลองเป็นประจำ(Health Monitoring Report). ระบบการควบคุมคุณภาพสุขภาพ(Health Monitoring System).สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

01. การตรวจสอบด้านพยาธิ-สรีรวิทยา (Pathophysiological Monitoring)
– การผ่าชันสูตรซาก (necropsy)
– พยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ (Histopathology)
– โลหิตวิทยา (Hematology)
– เคมีคลินิกของเลือด (Clinical Chemistry)
02. การตรวจทางจุลชีววิทยา (Microbiological Monitoring)
– ไวรัส (Virology)
– แบคทีเรีย (Bacteriology)
– เชื้อรา (Mycology)
– ปรสิต (Parasitology)

การผ่าและชันสูตรซาก (Necropsy)

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการตรวจสอบความผิดปกติของซากสัตว์ทดลองที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยการผ่าชันสูตรซาก เพื่อหาความผิดปกติหรือรอยโรคบนอวัยวะ ภายในต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ (Necropsy and Sampling procedures for microbiological monitoring)

พยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ (Histopathology)

การตรวจสอบทางพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ (Histopathology examination)
              01. การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ (Specimen collection)
              02. การตรึงเนื้อเยื่อ (Fixation) (10 % Neutral buffer formalin)
              03. การล้าง (Washing) (Tap water)
              04. การดึงน้ำออก (Dehydration) (Ethyl alcohol and acetone)     
              05. การทำให้เนื้อเยื่อใส (Clearing or Dealcoholization) (Xylene)
              06. Infiltration (paraffin)
              07. Embedding (paraffin block)
              08. การตัดชิ้นเนื้อ (Sectioning & Attaching tissue section) (4-6 micron)
              09. การย้อม (Staining) (H&E Routine Stain)
              10. Mounting (DPX)
              11. การอ่านผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะกระทำโดยสัตวแพทย์
                    Microscopic examination & Interpretation of tissue section)

โลหิตวิทยา (Hematology)

รายการทดสอบ วิธีการ CELL DYN 3700
Hemoglobin (Hb, g/dl) Colorimetric Spectrophotometry
Erythrocyte (RBC, 106/µl l) Electrical  Impedance Method
Hematocrit (HCT, %) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Volume (MCV, fl) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH, g/dl) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC, g/dl) Electrical  Impedance Method
Platelets (PLT, 103/µl l) Electrical  Impedance Method
Leukocyte (WBC, 103/µl) Optical Flow Cytometry
Neutrophil (N, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Lymphocyte (L, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Monocyte (M, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Eosinophil (E, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Basophil (B, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation

รายงานค่าการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Hematological data of NLAC-MU laboratory animals)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เคมีคลีนิคของเลือด (Clinical Chemistry)

ค่าการวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติNLAC-Clinical chemistry examination)
โดยใช้ตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิคด้วยเครื่องอัตโนมัติ Cobas c311 มีรายการวิเคราะห์ผลได้ดังตาราง

รายการการตรวจวิเคราะห์ หลักการ ตัวอย่าง ปริมาณตัวอย่าง
Glucose (GLU,mg/dl) mg/dl Enzymatic Hexokinase Serum/Plasma* 2 ul
Cholesterol (CHOL,mg/dl) mg/dl Enzyme Colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
Blood urea nitrogen (BUN,mg/dl) mg/dl Enzymatic Colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
Uric acid (UA, mg/dl) mg/dl Enzymatic Colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
Triglyceride (TRG,mg/dl) mg/dl Enzymatic Colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
Creatinine (CREA,mg/dl) mg/dl Enzymatic Colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
Total protein (TP,g/dl) g/dl Colorimetric assay Serum/Plasma* 2 ul
Albumin (ALB,g/dl) g/dl Colorimetric assay
(Bromcresol green (BCG))
Serum/Plasma* 2 ul
Alkaline phosphatase (ALP, U/L) U/L Colorimetric assay/IFCC Serum/Plasma* 2.8 ul
Aspartate aminotransferase (AST,U/L) U/L IFCC แบบ without
pyridoxal phosphate
Serum/Plasma* 9 ul
Alanine aminotransferase (ALT,U/L) U/L IFCC แบบ without
pyridoxal phosphate
Serum/Plasma* 9 ul
HDL (mg/dl) mg/dl Enzymatic colorimetric Serum/Plasma* 2.5 ul
LDL (mg/dl) mg/dl Enzymatic colorimetric Serum/Plasma* 2 ul
HbA1c (%) % Turbidimetric Inhibition
Immunoassay (TINIA)
Plasma* 5 ul
Na (mmol/L) mmol/L ISE indirect Serum/Plasma* 9.7 ul
K (mmol/L) mmol/L ISE indirect Serum/Plasma* 9.7 ul
CI (mmol/L) mmol/L ISE indirect Serum/Plasma* 9.7 ul

 Plasma* ใช้สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ชนิด Lithium heparin

การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Monitoring)

รายการ หนูเมาส์ หนูแรท แฮมเตอร์ หนูตะเภา กระต่าย หลักการ
ไวรัส : Serology
Sialodacryoadenitis virus   x       ELISA, IFA
Sendai virus x x x x x ELISA, IFA
Mouse hepatitis virus x         ELISA, IFA
แบคทีเรีย: Serology & Cultivation
Mycoplasma pulmonis x x       Culture, ELISA, IFA
Salmonella spp. x x x x x Culture
Citrobacter rodentium x         Culture
Bordetella bronchiseptipa   x x x x Culture
Corynebacterium kutscheri x x       Culture
Pasteurella pneumotropica x x x x x Culture
Pasteurella multocida     x x x Culture
Streptococcus pneumoniae x x x x x Culture
Streptococcus zooepidermicus       x   Culture
Yersinia pseudotuberculosis     x x   Culture
Pseudomonas aeruginosa x x x x x Culture
Staphylococcus aureus x x x x x Culture
Clostridium piliforme x x x x x FLISA, IFA
เชื้อรา : Cultivation
Dermatophyte x x x x x Culture
ปรสิต : Microscopy
Giardia muris x x       Wet mount
Spironucleus muris x x x     Wet mount
Syphacia spp. x x       Wet mount & Scotch tape
Eimeria       x x Floatation
Ectoparasites x x x x x Scotch tape
             

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://nlac.mahidol.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

บันทึก