เกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ประวัติศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เกิดมาจากความขาดแคลนสัตว์ทดลอง ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 มีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2517 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2530 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 191

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ให้สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย (อ่านเพิ่มเติม)

ภารกิจหลัก คือ ดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุและการสอนด้านชีวการแพทย์ ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้ง WHO/UNDP ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยส่งผู้เชียวชาญด้านสัตว์ทดลองมาเป็นที่ปรึกษา

ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองและเริ่มบริการครั้งแรกได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 โดยบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากการผลิตสัตว์ทดลอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง พัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลอง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและการวิจัย ตลอดจนดำเนินการที่จะให้เกิดมาตรฐานในการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองทั้งในส่วนการเพาะขยายพันธุ์และการวิจัยในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณสากล

วิสัยทัศน์

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  เป็นองค์กรที่มีความพร้อมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และมีความยั่งยืนในปี 2569

พันธกิจ

     1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตสัตว์ทดลอง
     2. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ  การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
     3. ให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

ปณิธาน

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน

ค่านิยม

สัตว์ทดลองทุกชีวิตมีคุณค่า นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรคุณภาพระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สิ่งอำนวยความสะดวก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://nlac.mahidol.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

บันทึก