อุปกรณ์ให้น้ำสัตว์ทดลอง

ศูนย์ฯ ให้บริการอุปกรณ์ให้น้ำสัตว์ทดลอง ได้แก่ ขวดใส่ ขวดสีชา จุก หลอด ตรง และงอ

วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

 • 1. ขวด จุก หลอดตรง (ขายเป็นชุด)ชุดละ 130 บ.
 • 2. ขวด จุก หลอดงอ (ขายเป็นชุด)ชุดละ 150 บาท
 • 3. ขวดสีชา จุก หลอดตรง (ขายเป็นชุด)ชุดละ 135 บาท
 • 4. ขวดสีชา จุก หลอดงอ (ขายเป็นชุด)ชุดละ 155 บาท
 • หลอดตรงอันละ 80 บาท
 • หลอดงออันละ 100 บาท
 • ขวดสีชาใบละ 30 บาท
 • ขวดใสใบละ 25 บาท
 • จุกอันละ 25 บาท

กรงพร้อมฝา

 • กรงพลาสติกสำหรับหนูแรทพร้อมฝา (Polycarbonate)ชุดละ 2,900 บาท
 • 2. กรงพลาสติกสำหรับหนูเม้าส์พร้อมฝา (Polycarbonate)ชุดละ 2,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
คลิกเพื่ออ่านประกาศอัตราค่าบริการ [กดตรงนี่…]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th