ข้อมูลทั่วไปด้านสัตว์ทดลอง

            อุปกรณ์ช่วยยึดจับบังคับสัตว์ทดลองสำรหับใช้ในกระบวนการเก็บเลือดจากคอ (Jugular veins) ประดิษฐ์ขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้จากงานช่างเช่น เศษไม้ แผ่นฟอร์ไมก้าและตำปู สามารถนำมาใช้ในการช่วยยึดจับ บังคับสัตว์ทดลองให้อยู่นิ่ง เหมาระสมกับการกำหนดจุดในการเก็บเลือดจากคอของสัตว์ทดลองได้เป็นอย่างดี โดยที่สัตว์ทดลอง ไม่ทรมานหรือก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ทดลอง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือจับบังคับสัตว์ทดลอง (Restraint) จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมา

อ่านบทความเพิ่มเติม

หลักการเลือกใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย

  1. แหล่งผลิตที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์
  2. มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและมีคุณสมบัติทาพันธุกรรมคงที่
  3. ระบบการเลี้ยงและการจัดการที่ดี
  4. มีความพร้อมให้บริการทุกรูปแบบและต่อเนื่อง
  5. มีการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพและเผยแพร่รายงานสม่ำเสมอ

อ่านบทความเพิ่มเติม

อะไรบ้างคือสัตว์ทดลอง

เมื่อพูดถึง “สัตว์ทดลอง” คนทั่วไปมักมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสัตว์พวกหนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา และกระต่าย แต่ในทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแล้วไม่เพียงแค่นั้น

สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ชนิดใดก็ตามที่นำมาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบหรือใช้สำหรับศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรค การผลิตชีววัตถุและวัคซีน เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

อ่านบทความเพิ่มเติม