อาหารสำหรับสัตว์ทดลอง

ศูนย์ฯ ให้บริการอาหารสัตว์ทดลอง ประเภทสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู ตะเภา กระต่าย

อาหารสัตว์ทดลอง

  • 1. อาหาร 082G (082) สำหรับหนูเมาส์และหนูแรทกิโลกรัมละ 90 บาท
  • 2. อาหาร 8RD65 (086) สำหรับหนูตะเภาและกระต่ายกิโลกรัมละ 90 บาท
  • 3. อาหารหนู (อบนึ่งฆ่าเชื้อ)กิโลกรัมละ 240 บาท
  • 4. หญ้าแพงโกล่า (อบนึ่งฆ่าเชื้อ) (บรรจุ 3 กก./ถุง)ถุงละ 250 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
คลิกเพื่ออ่านประกาศอัตราค่าบริการ [กดตรงนี่…]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : nlacserv@mahidol.ac.th