สัตว์ทดลอง 3 ชนิด ที่ศูนย์ฯ มีให้บริการ

ปัจจุบันนี่ ทางศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้มีบริการสัตว์ทดลอง จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ หนูเมาส์ ICR , หนูตะเภา และกระต่าย ในส่วนของสัตว์ทดลองชนิดอื่นนั้น ศูนย์ฯ ใช้สำหรับการให้บริการงานทดสอบและการวิจัยเท่านั้น

Low Barrier Monitored Animal : Outbred Stock

 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
 • สายพันธุ์ : ICR
 • แหล่งที่มา : Japan (1980)
 • สีขน : Albino

อัตราค่าบริการ ของหนูไมส์ (ICR)

 • 1.อายุ 3-8 สัปดาห์ตัวละ 130 บาท
 • 2. อายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป เพิ่มค่าบริการตัวละ 90 บาท/สัปดาห์
 • 3. หนูท้อง 10-17 วันตัวละ 400 บาท
 • 4. หนูท้องกำหนดวันตัวละ 500 บาท
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctolagus cuniculus
 • สายพันธุ์ : New Zealand White Rabbit
 • แหล่งที่มา : Harlan Co., Ltd. , The Netherlands(2000) and National University of Singapore(2007)
 • สีขน : Albino

อัตราค่าบริการของกระต่าย (NZW)

 • 1. น้ำหนัก 1.5 - 2.0 กิโลกรัมตัวละ 5,500 บาท
 • 2. น้ำหนักมากกว่า 2.0 - 2.5 กิโลกรัมตัวละ 6,000 บาท
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cavia porcellus
 • สายพันธุ์ : Dunkin Hartley
 • แหล่งที่มา : B&K Universal Limited, England(1997) and National University Singapore(2007)
 • สีขน : Albino

อัตราค่าบริการของหนูตะเภา (DH)

 • 1. น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมตัวละ 1,800 บาท
 • 2. น้ำหนัก 301 - 500 กรัมตัวละ 2,000 บาท
 • 3. น้ำหนักมากกว่า 500 กรัมตัวละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกลยุทธการตลาด

โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111, 152
E-mail : nlacserv@mahidol.ac.th
FB Page : https://www.facebook.com/nlacmu
Line ID : @342dwjzu