• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ฮีโร่นักกีฬา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มอดินแดงเกมส์) ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 2- 9 มิถุนายน 2561 

ENday

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 2 ท่าน คือ  นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา  และนายวรเดช แสงเสงี่ยม เข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ ดังนี้ นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา   ได้   1  เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภท พุ่งแหลน และนายวรเดช แสงเสงี่ยม ได้ 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทลู่ วิ่ง 200 ชาย และ 4 x 100 เมตร และได้รับ 5 เหรียญเงิน จากกรีฑา วิ่ง 100, 400, 800, 4x400 เมตร และฟุตซอล 

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

Read 645 times Last modified on Wednesday, 20 June 2018 09:22
Rate this item
(0 votes)

Social Link