• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

  อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

 • การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

  การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสวนมุมสวย ปี 5 2563

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

AuditISO

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 นส.พ. สุรชัย จันทร์ทิพย์ รับมอบรางวัลชนะเลิศ จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

ในการจัดโครงการประกวดสวยมุมสวย ปี 5 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ  มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แนวคิดในการจัดสวนครั้งนี้ เนื่องจาก ศูนย์ฯ มีบ่อบาดาลเก่า ซึ่งถูกสร้างมาประมาณปี 2520 ปัจจุบันถูกปิดถาวรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ปล่อยว่าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ยังมีโครงสร้าง เสา 4 ต้น และหลังคาที่ชำรุด จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงให้เป็นที่นั่งพักผ่อน หรือรับประทานอาหารของพนักงาน รวมถึงผู้มาติดต่องาน 

การดำเนินการ นำกิ่งไม้ที่ตัดจากต้นไม้ที่อาจหักทำลายทรัพย์สิน นำมาประกบกับต้นเสาทั้ง 4 ต้น  ใช้เป็นที่แขวนพืชพรรณไม้ได้  พื้นที่โดยรอบ จัดหาพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ จัดวางให้มีความหลากหลายผสมผสาน ทางเดินใช้หินขาวโรย โดยใช้วัสดุที่รื้อทิ้งจากอาคารเลี้ยงสัตว์ นำมาใช้ปูพื้นกันการยุบตัวของหินกรวด และอิฐปูพื้น นำมาจากพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งสิ่งของประดับอื่นได้รับบริจาคมาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่เกษียณราชการไปแล้วมอบให้ไว้ นำมาใช้ประโยชน์ตกแต่ง  มีการนำขาตั้งโต๊ะม้านั่งหินอ่อน ที่ด้านบนชำรุดพังไป มาทำเป็นฐานของอ่างน้ำพุหินหมุน  นอกจากนี้ ยังนำต้นพวงครามปลูกไว้เพื่อให้เลื้อยคลุมหลังคา และจะให้ดอกสีม่วงบานสะพรั่งในอนาคต  โดยศาลาพักแห่งนี้ จะเป็นที่นั่งพักผ่อนได้เป็นอย่างดี

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

AuditISO

กิจกรรม

Social Link