• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

  อยากรู้เกี่ยวกับเรา เพิ่มเราเป็นเพื่อนซิ !

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

 • การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

  การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดโครงการ ช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

CSR2020

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 นางวิภาณี ชินชำนาญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมอบทุนการศึกษา และสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีนายธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ

CSR2020

CSR2020

CSR2020

CSR2020

CSR2020

CSR2020

CSR2020

CSR2020

กิจกรรม

Social Link