• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Mlac:DH

Written by Super User. Posted in Animals

ตะเภา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Cavia porcellus
สายพันธุ์
Mlac:DH
แหล่งที่มา
B&K Universal Limited, England (1997) and National Univertisy Singapore (2007)
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 1,000-1,200 กรัม
เพศเมีย 900-1,000 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
4-7 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 10-12 สัปดาห์ (น้ำหนัก 700 - 800 กรัม)
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์ (น้ำหนัก 500 - 700 กรัม)  
วงรอบการเป็นสัด
15-19 วัน
ระยะเวลาไข่ตก
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
59-72 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
14-21 วัน (มากกว่า 180 กรัม)
ขนาดครอก
1-6 ตัว (เฉลี่ย 4 ตัว) 
ระยะเวลาให้ผลผลิต
18-24 เดือน
การเป็นสัดหลังคลอด
60-80%
น้ำหนักแรกคลอด
65-115 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
6 กรัม/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
ปริมาณการกินน้ำ
10-40 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
อุณหภูมร่างกาย
37.2-39.5 องศาเซลเซียส
อายุเริ่มกินอาหารได้
2-3 วันหลังเกิด
ฟัน
2(ฟันหน้า 1/1, ฟันเขี้ยว0/0, ฟันกรามเล็ก1/1, ฟันกราม 3/3)
การเปิดของตาและหู
แรกเกิด

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์หนูตะเภามีระบบการผสมพันธุ์แบบ Polygamous โดยมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:5 อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
 2. การจัดการสภาพแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 24±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • หนูตะเภาเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจต่อเสียงง่าย ภายในห้องเลี้ยงจะควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูตะเภาเป็นอาหารสำเร็จรูปผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะให้กินอย่างเพียงพอตามความต้องการตลอดเวลา และให้หญ้าแห้งที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อเป็นแหล่งเสริมเยื่อใยและเป็นวัสดุคลายเครียด น้ำที่ให้จะเป็นน้ำที่ผ่านการกรองแบบรีเวิสออสโมซีส(RO) ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa 
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      หนูตะเภาเลี้ยงในกรงแขวน จึงไม่มีการใช้วัสดุรองนอน แต่มีการใช้แกนข้าวโพดอบฆ่าเชื้อสำหรับดูดซับปัสสาวะในถาดรองกรง

Mlac:DH

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) หนูตะเภามีความต้องการสารอาหารสูง โดย เฉพาะ กรด Folic, Thiamine, Arginine และ Potassium เหมาะสำหรับ ศึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น
  • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การทดสอบกับเชื้อ Coxiella burnetii, Mycobacterium sp. และ Listerisium sp. เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) หนูตะเภานิยมใช้ในงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาบาดแผล กระดูก ฟัน และโรคกระดูกพรุน และมีการนำไปใช้ในการทดสอบยากันแมลงโดยใช้เป็นแหล่งอาหารของแมลงดูดกินเลือด
  • สรีรวิทยา (Physiology) หนูตะเภามีดครงสร้างหูที่เหมาะสมต่อการศึกษาเกี่ยวกับช่องหู และลูกหนูแรกเกิดใช้ในการศึกษาด้านประสาทวิทยา  

Social Link