• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Mlac:NZW

Written by Super User. Posted in Animals

กระต่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oryctolagus cuniculus
สายพันธุ์
Mlac:NZW
แหล่งที่มา
Harlan Co., Ltd. The Natherlands (2000) and National University of Singapore (2007)
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 3-5 กิโลกรัม
เพศเมีย 3-5 กิโลกรัม
น้ำหนักลูกแรกเกิด 30-80 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
5-8 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 7-8 เดือน
เพศเมีย 7-8 เดือน  
วงรอบการเป็นสัด
ไม่มีรอบการเป็นสัดที่แน่นอน เพศเมียสามารถนำกลับมาผสมพันธุ์ได้อีกครั้ง หลักจากคลอดลูก ประมาณ 4-6 วัน
ระยะเวลาตั้งท้อง
29-35 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
4-6 สัปดาห์ ที่นำหนักตัวมากกว่า 900 กรัม
ขนาดครอก
4-10 ตัว 
การลืมตาหลังคลอด
10-12 วัน
ปริมาณการกินอาหาร
สถานะ/อายุ
ปริมาณอาหาร
3-6 สัปดาห์
50-75 กรัม/วัน
6-8 สัปดาห์
125-150 กรัม/วัน
8-10 สัปดาห์
30-40 กรัม/1.8-2.3 กิโลกรัม/วัน
เพศผู้โตเต็มวัย
110-175 กรัม/วัน
เพศเมียระยะตั้งท้อง
175-225 กรัม/วัน
เพศเมียระยะให้นมลูก
225-450 กรัม/วัน
(ลูกกระต่ายสามารถกินอาหารได้เมื่ออายุประมาณ 16-18 วัน นอกจากนั้นปริมาณการกินอาหารของกระต่ายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ น้ำและปัจจัยอื่นๆ)
ปริมาณการดื่มน้ำ
120 ซีซี/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (ควรให้น้ำอย่างไม่จำกัด)
อุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกาย
102.5 องศาฟาเรนไฮน์
อัตราการเต้นของหัวใจ
130-325 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
32-60 ครั้ง/นาที
ฟัน
2 (ฟันหน้า 2/1, เขี้ยว 0/0, ฟันกรามเล็ก 3/2, ฟันกราม 3/3) = 28 (ฟันกระต่ายจะงอก
ออกมาอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      กระต่ายของศูนย์ฯ ใช้ระบบการผสมพันธุ์ 2 ระบบ ดังนี้
  1. Maximum avoicedance breeding system ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ในกลุ่มการสืบสายพันธุ์
  2. Group mating system ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์
 2. สภาพแวดล้อม
  กระต่ายของศูนย์ฯ ได้รับการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55-90%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • ควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การเลี้ยง
        กรงแขวนเป็นกรงที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกระต่ายเพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการทดลองต่างๆ กรงสำหรับเลี้ยงกระต่ายไม่ควรมีส่วนแหลมคมหรือขรุขระ โครงสร้างของกรงต้องแข็งแรงและขนาดของกรงต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของกระต่าย ส่วนแม่พันธุ์ใกล้คลอดจะถูกแยกไปเลี้ยงในกรงคลอดเป็นเวลา 3 วัน ก่อนคลอดและในกรงคลอดจะมีรังคลอดบรรจุอยู่เพื่อใช้สำหรับคลอดลูก กรงกระต่ายควรได้รับการทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือขึ้นอยุ่กับความสะอาดของกรง
 4. การให้อาหารและน้ำ
        กระต่ายเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ชอบกินพืชที่มีเยื่อใยสูง และมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในระดับที่เหมาะสม ได้แก่ ใบไม้ หญ้า ในศูนย์ฯ กระต่ายได้รับอาหารเม็ด (โปรตีนไม่น้อยกว่า 10%) ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และมีหญ้าแห้งที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อให้กินตลอดเวลา
        ปริมาณน้ำที่กระต่ายดื่มเข้าไปในแต่ละวันนั้นส่วนใหญ่มีผลมาจากสภาพแวดล้อม เช่น กระต่ายจะกินน้ำมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิในห้องเลี้ยงสูงขึ้น นอกจากนั้นการให้กระต่ายกินอาหารปริมาณมากเกินไปจะทำให้กระต่ายกินน้ำเพิ่มขึ้นด้วยในศูนย์ฯ น้ำดื่มสำหรับกระต่ายเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa และน้ำดื่มของกระต่ายมีการเปลี่ยนทุกวัน
 5. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) สำหรับถาดรองกรงเลี้ยงกระต่ายในกรงแขวน ซึ่งช่วยในการดูดซึมปัสสาวะ อาจจาระและของเสียอื่นๆ  

Mlac:NZW

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • พยาธิวิทยา (Pathology) กระต่ายเป็นแหล่งของสารที่เร่งให้เกิดลิ่มเลือด และนิยมนำเลือดไปผลิตแอนตี้ซีรั่ม เป็นต้น
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
  • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ เป็นต้น

Social Link